ไนท์แฟรงค์ ให้บริการคำปรึกษาปัญหาอสังหาฯ ที่ดิน บ้าน คอนโด

บริการของ Knight Frank Services

บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย การขายและการเช่า

บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย การขายและการเช่า

บริการตัวแทนนายหน้าเชิงพาณิชย์ จัดหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

การตลาดและงานขายต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ในแง่ของทำเล การครอบครองและภาษี  ด้านสินเชื่อ

บริการงานการตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่พักอาศัย ด้านการตลาดและ แผนประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวโครงการ 

บริการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทแบบครบวงจร

ติดต่อรับบริการคำปรึกษา

กรุณาคลิกที่ช่อง "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"