คอนโดสำโรง ทำเลบริเวณสุขุมวิทตอนปลาย

1425
คอนโดสำโรง แถวสำโรง ใกล้รถไฟฟ้า

บริเวณสำโรงเป็นทำเลเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันบริเวณนี้มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นด้วยรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สถานีสำโรงเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้ภายใน 30 นาที และยังเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สำโรง-ลาดพร้าว ซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอนาคต อุปทานของตลาดคอนโดสำโรง หรือ คอนโดมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายช่วงซอยสุขุมวิท 105 ถึง 113 ณ กลางปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 หน่วย โดยในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 หน่วย ปีที่แล้วในบริเวณนี้มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 4,834 หน่ว

อุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิท ซอย 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562

อุปทานคอนโดสำโรง

กลุ่มผู้ซื้อคอนโดบริเวณสำโรงนี้เป็นคนไทยซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง บางส่วนซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต

จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ขายไปได้ทั้งสิ้น 14,679 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 76 มีจำนวนหน่วยเหลือขายทั้งสิ้น 4,633 หน่วย อัตราการขายเฉลี่ยต่อปีของคอนโดมิเนียมบริเวณนั้นมีอัตราการขายประมาณ 2,400 หน่วยต่อปี

จาะลึกทำเลคอนโดอ่อนนุช บางนา และแบริ่ง

อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขาย คอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิท 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562

ราคาขาย ณ กลางปี พ.ศ. 2562 ของคอนโดบริเวณสำโรงนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 81,916 บาท ต่อ ตารางเมตร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 6.4 โดยในปี พ.ศ. 2554 ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 55,354 บาท ต่อ ตารางเมตร

Advertisement

ซึ่งราคาขายของคอนโดสำโรงมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณอุดมสุขระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 ต่อ ตารางเมตร

ขายและเช่าคอนโดบางนา คอนโดสำโรง

ราคาขายเฉลี่ย คอนโดสำโรง หรือสุขุมวิท ซอย 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562


สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสำโรง

ซื้อ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ออฟฟิศ โกดัง โรงงาน ที่ดิน  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thailandproperty.knightfrank.co.th/

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง