ตลาดคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ และ ทิศทางการลงทุน

ผู้เขียน นายพนม กาญจนเทียมเท่า, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

2863

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายว่าจะเติบโตติดลบมากกว่า 5% ประกอบกับสถานการณ์ตลาดที่หดตัวอย่างมากทั้งกำลังซื้อชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังซื้อชาวจีนที่หดหายไปและยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะหวนกลับมาซื้อคอนโดอีกเมื่อไร

ในแง่มุมของดีเวลลอปเปอร์ เจ้าของโครงการคงไม่ต้องกล่าวถึง เพราะเกือบทุกรายได้วางแผน ปรับปรุง แก้ไข มีแนวทางแก้ปัญหากันแทบจะหมดทุกรายแล้ว ดีเวลลอปเปอร์หลายรายชะลอโครงการ หรือจำนวนไม่น้อยที่ยกเลิกโครงการ ลดราคาขายหรือนำเสนอแคมเปญทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย เก็บรักษาเงินสดในการทำธุรกิจ

ในแง่มุมของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้ออยู่เอง ซื้อเพื่อการลงทุน เวลานี้ย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ซื้อคอนโดในราคาที่ถูกลง ได้เงื่อนไข เทอมการชำระเงิน โปรโมชั่นที่ล้วนแล้วแต่ช่วยให้ผู้ซื้อได้สินค้าในราคาถูกกว่าในภาวะตลาดปกติ ณ เวลานี้จึงเป็นเวลาและโอกาสของผู้ซื้อที่มีความพร้อมทางการเงินหรือมีกำลังสามารถกู้เงินและผ่อนกับธนาคารได้ รวมถึงยังจะได้อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลง

ในขณะที่ภาครัฐ ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จริงจังเป็นมรรคเป็นผลแต่อย่างใด

จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในแง่มุมของผู้เขียน เห็นว่า

Advertisement
  1. แนวโน้มตลาดจะปรับตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ประชาชนลดความกังวลในการใช้จ่ายลง เนื่องจากมาตรการทางการตลาด แคมเปญการลดราคาของดีเวลลอปเปอร์ จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น
  2. เมื่อการขายห้องชุดโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แนวโน้มการซื้อของผู้ซื้อเพิ่มขึ้นถึงระดับที่น่าพอใจ แคมเปญการลดราคา เงื่อนไขที่ดีๆ ก็จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ้งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน
  3. การเปิดขายโครงการใหม่ๆ จากนี้ไปจะชะลอตัว ซึ่งอาจมากถึง 70% ของอุปทานในปีที่ผ่านมา

ข้อแนะนำของผู้ซื้อ

  1. สำหรับผู้ที่มีความพร้อมทางการเงินหรือสามารถผ่อนชำระธนาคารได้โดยไม่มีปัญหา เวลานี้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ซื้อของถูก ราคาเหมาะสม ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษาข้อมูล สอบถามแคมเปญ ข้อเสนอของฝ่ายขายโครงการ เพื่อทำการพิจารณา หรือติดต่อตัวแทนขายที่ท่านมั่นใจว่าสามารถให้คำแนะนำที่ดีกับท่านได้
  2. ควรตรวจสอบราคาและเงื่อนไขที่ได้รับว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าข้อเสนอเดิมของโครงการที่เคยขายและเสนอให้ผู้สนใจซื้อในอดีต
  3. ควรพิจารณาซื้อโครงการที่มีการโอนไปแล้วจำนวนหนึ่ง เนื่องจากโครงการจะมีผู้ซื้อที่ไม่สามารถโอนได้ หรือ คืนห้องที่ทำสัญญาซื้อไว้ โดยเฉพาะผู้ซื้อชาวจีนที่ไม่สามารถมารับโอนห้องได้ ในกรณีนี้เจ้าของโครงการจะนำเอาห้องชุดหลุดดาวมาลดราคาพิเศษ
Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง