ตลาดอาคารสำนักงานจะเป็นอย่างไร หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย?

2494

สรุปภาพรวมตลาดสำนักงาน ณ ตอนนี้ ในช่วงที่ไทยมีการแพร่ระบาดระลอก 2 เปรียบเทียบกับระลอกแรก ธุรกิจประเภทไหนที่มีการย้ายออกหรือลดพื้นที่มากที่สุด และ จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบันที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ แล้ว และจะมีการนำเข้าวัคซีนเข้ามาอีกในไตรมาสที่ 2 ของปี ตลาดสำนักงานจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร? และ มั่นใจแค่ไหนว่าวัคซีนจะทำให้ตลาดปรับตัวดีขึ้น

โดย คุณปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ กรรมการบริหารและหัวหน้าส่วนงานพื้นที่สำนักงาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง