ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ สาย 7, 9 ปิดบริการช่วง 3 ทุ่ม-ตี 4

992

มอเตอร์เวย์ สาย 7, 9 และทางด่วนทุกสายประกาศปิดบริการ เวลา 21.00-04.00 น. ตามมติ ศบค.จำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาต

จากมติที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา โดยให้บุคคลงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า จะปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด) และหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

ด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศแจ้งถึงการจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

ที่มา : mgronline.com

Advertisement
Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง