ที่ดินภูเก็ต วันนี้ ‘ราคาลง’ แล้ว

1352

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เปิดผลการสำรวจราคาที่ดินในภูเก็ต จัดทำโดยนายสัญญา นาคบุตร ผู้จัดการสาขาภาคใต้ของศูนย์และคณะพบว่าราคาที่ดินในภูเก็ตเริ่มมีกระแสลดลงบ้าง ทั้งที่ตลอด 16 ปีที่สำรวจ ราคาที่ดินไม่เคยลดลงเลย แม้แต่หลังปีที่เกิดสึนามิ ราคาที่ดินก็เพียงคงที่ ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

การเพิ่มขึ้นของราคาเทียบปี 2561-2562 ปรากฏว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 อ่าวปอ มีอัตราการเพิ่มขึ้น 11.8% ต่อปี โดยขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 19 ล้านบาท หรือตารางวาละ 47,500 บาท บริเวณนี้มีการพัฒนาใหม่ๆ อยู่หลายประการ จึงมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น อันดับ 2 อ่าวมะขาม-
แหลมพันวา มีอัตราการเพิ่มขึ้น 8.0% ต่อปี ปัจจุบันมีราคาไร่ละประมาณ 27 ล้านบาท หรือตารางวาละ 67,500 บาท อันดับ 3 หาดในยาง มีอัตราการเพิ่มขึ้น 6.7% 
ต่อปี ขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 32 ล้านบาท หรือตารางวาละ 80,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในบางหาดราคาที่ดินกลับลดตํ่าลงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เกาะมะพร้าว ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -14.3% ต่อปี ราคาในขณะนี้อยู่ที่ไร่ละประมาณ 6 ล้านบาท หรือตารางวาละ 15,000 บาท ในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 7 ล้านบาท อันดับ 2 เกาะโหลน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -12.5% ต่อปี ขณะนี้ราคาอยู่ที่ไร่ละประมาณ 7 ล้านบาท หรือตารางวาละ 17,500 บาท ในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 8 ล้านบาท และอันดับ 3 อ่าวสะปำ ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -11.1% ต่อปี โดยขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ8 ล้านบาท หรือตารางวาละ 20,000 บาท ในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 9 ล้านบาท

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน AREA ให้ความเห็นต่อการลดลงของราคาที่ดิน แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดน้อยถอยลงในบริเวณต่างๆ แม้แต่
หาดกะรนที่มีราคาแพงกว่าหลายๆ หาด แต่ก็มีภาวะถดถอยของราคาลงเช่นกัน จะสังเกตได้ว่าขนาดเกิดสึนามิ มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ก็ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ราคาที่ดินลดลงแต่อย่างใด การลดลงครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจต่อภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตในอนาคตอันใกล้

อนาคตของราคาที่ดินในภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โอกาสที่ราคาที่ดินในภูเก็ตจะร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งก็คงขึ้นอยู่กับภาวะทางการท่องเที่ยว

Advertisement

ที่มา : www.thansettakij.com

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง