นักวางกลยุทธ์และผู้บุกเบิกงานบริการด้าน Workplace Strategy เจ้าแรก! ในประเทศไทย

2016

คุณเอก อายุธพร บูรณะกุล เป็นผู้บุกเบิกการทำ Workplace Strategy หรือ การวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ออฟฟิศ ในประเทศไทย ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่นำบริการนี้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น Executive Director and Head of Workplace Strategy + Experience ของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท พีเพิล สเปซ ประเทศไทย จำกัด

มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีเกี่ยวกับ Workplace Strategy and Facility Management ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆ มาแล้วหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับมหาชน ยกตัวอย่างเช่น SCG, Nestle, HP, Chevron, CPN, KPMG, UOB, CP ALL, Sansiri, Amazon, Google เป็นต้น

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง