ภูเก็ตนำร่อง Villa Quarantine ประเดิม “ศรีพันวา” รับต่างชาติ 70 คน

1265

จังหวัดภูเก็ตนำร่องใช้ Villa Quarantine กักตัว ประเดิมที่ “รร.ศรีพันวา” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 70 คน เป็นชาเตอร์ไฟลท์ บินมาจากอินโดนีเซีย ดีเดย์ 21 ก.พ.นี้ ระบุเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วานนี้(19 ก.พ.)คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมหารือกรณีโรงแรมศรีพันวา ขอรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จำนวน 70 คนเข้ากักตัวแบบ Villa Quarantine โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุมด้วย 3 คน

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯภูเก็ต

ซึ่งได้มาให้คำแนะนำกับจังหวัดภูเก็ตในกระบวนการจัดทำ Villa Quarantine หรือจัดทำ Organizational Quarantine เป็นการจำกัดพื้นที่กักตัว นักท่องเที่ยวที่พื้นที่นั้นได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น Alternative Local State Quarantine โดยมาตรการปฏิบัติมีการคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจล ซึ่งปฏิบัติอยู่แล้ว

ในส่วนที่โรงแรมศรีพันวา ได้ยื่นเสนอไปที่ศบค.ส่วนกลาง ทางศบค.ส่วนกลางพิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าทำขึ้นมาที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการทดลองทำครั้งแรก หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการใหญ่ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นการทำที่ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ

ซึ่งในต่างจังหวัดถ้าทดลองกักตัวที่จังหวัดภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวจะอยู่ในกลุ่มเฉพาะที่เข้ามาน่าจะทดลองทำ หากทำสำเร็จแล้วถือว่าเป็น New practice ที่สามารถไปดำเนินการที่อื่นได้

Advertisement

“ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ จำนวน 70 คน เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มคนที่มาจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มารวมตัวกันที่อินโดนีเซียเป็นชาเตอร์ไฟลท์เข้ามาที่ภูเก็ต จากนั้นเข้าที่พักโรงแรมศรีพันวา

แต่ก่อนการเข้าไปที่พักได้ขอให้มึการตรวจหาเชื้อครั้งแรกที่สนามบินก่อน โดย กรมควบคุมโรคจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อทั้ง 70 คน ทั้งที่ข้อเท็จจริงก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวทั้งหมดต้องตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้ว ตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศที่ศบค.กำหนด เมื่อตรวจหาเชื้อเรียบร้อยเดินทางต่อไปที่พักได้เลย ซึ่งช่วงกักตัวใน 5 วันแรกอยู่ในเฉพาะห้องพัก หรือจะอยู่วิลล่าเฉพาะในพื้นที่ของตัวเอง จะไม่ออกมารวมกัน

หลังจากครบวันที่ 2 ตรวจหาเชื้อครั้งแรกในที่พัก ถ้าเป็นลบทั้งหมด และถ้าครบ 5 วันจะให้ออกจากที่พักมาทำกิจกรรมเฉพาะภายในโรงแรม เช่น เล่นกีฬา เป็นต้น จากนั้นเมื่อตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อเมื่อครบ 14 วันสามารถให้เดินทางไปท่องเที่ยวนอกเขตของโรงแรมได้ ซึ่งเงื่อนไขใหม่ครบ5วันในห้องพักแล้วพอวันที่ 6-14 ออกนอกห้องพักได้ ทำกิจกรรมร่วมกันในโรงแรม เช่น กินข้าว เล่นกีฬา ต่างๆได้ เป็นต้น

“เป็นนิมิตหมายใหม่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยการกักตัวในลักษณะของ Villa Quarantine หรือ Organizational Quarantine ถ้าทำสำเร็จแล้วจะขยายผลใช้ที่อื่นต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในกลุ่ม 70 คน ที่เข้ามา เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกำลังซื้อสูงคิดว่าถ้าเข้ามาพักมาจับจ่ายใช้สอยที่จังหวัดภูเก็ต ทราบเบื้องต้นว่า เข้ามา 16 วัน แต่ถ้าครบ 14วัน เดินทางออกนอกโรงแรมได้เพียง 2 วัน ยังพอจับจ่ายใช้สอยนอกเขตบริเวณได้ ในช่วงที่พัก 14 วันก็มีการจับจ่ายใช้สอยในโรงแรมที่จัดหาสิ่งของต่างๆมาให้ถือว่าได้จับจ่ายใช้สอยทางอ้อมอยู่แล้ว คิดว่า น่าจะช่วยเศรษฐกิจภูเก็ตได้มาก

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

ที่มา : https://www.prachachat.net/

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง