รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น

2230
รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่

รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น

สนข. ลั่น “โมโนเรลหาดใหญ่” ม้ามืดจะเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนแห่งแรกในต่างจังหวัด ขณะที่ แทรมภูเก็ต-รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่-ขอนแก่นอีกนาน พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.18 น.

\

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ เส้นทางคลองหวะ-สถานีรถตู้ 12.54 กม. วงเงิน 16,186 ล้านบาทว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ได้ส่งผลการศึกษาการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ก่อนจะนำเสนอ สศช. และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี 62

หลังจาก ครม. เห็นชอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดหางบประมาณ เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนเข้ามาลงทุนคาดว่าต้องได้ตัวเอกชน ภายในปี 62 เช่นกัน โดยเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องเสนอจัดหาตัวโมโนเรล เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่เสนอให้รัฐบาลกู้มาลงทุนด้วย เพราะภาครัฐต้องลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 15,000 ล้านบาท ขณะที่เอกชนต้องลงทุนประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ตอนนี้โมโนเรลหาดใหญ่ได้รับความสนใจจากเอกชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาโมโนเรลประมาณ 20-30 ราย ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และ แคนาดา

อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 63 จะเริ่มก่อสร้างได้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีกว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณปี 65 เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีของโมโนเรลมีความก้าวหน้าไปอย่างมากซึ่งในการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทาง จ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่า โมโนเรลหาดใหญ่จะเป็นระบบขนส่งมวลชนแห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในต่างตังหวัด เพราะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก

Advertisement

ถ้าเทียบกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองขนาดใหญ่อีกหลายจังหวัด เช่น รถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการใช้พื้นที่กับกรมทางหลวง (ทล.) ส่วนรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ กำลังศึกษารายละเอียด การออกแบบ และรูปแบบการลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาสักระยะ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นที่จะเริ่มสร้างปี 62 แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า 

ที่มา : dailynews.co.th

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง