ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50-90% มหาดไทยแจงประเภททรัพย์สิน

975
BANGKOK, THAILAND - 2007/05/08: A recently built residential area seen from the Baiyoke Tower II. Baiyoke Tower II, built in Bangkok's commercial district, is 309 meters high and has 85 floors. It's Thailand's tallest building and its construction was completed in 1997.. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป จากเดิมที่ผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นรายการชำระภาษีภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 แต่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่นำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยังถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายประเด็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราที่เจ้าของทรัพย์สินต้องจ่ายนั้น ทำให้ผู้ครอบครองทรัพย์สินระดับเจ้าของห้างสรรพสินค้า ห้างร้านต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ลดอัตราภาษีลงถึงร้อยละ 90 ส่วนประชาชนผู้ครอบครองทรัพย์สินบางพื้นที่ต้องจ่ายเพิ่ม 10 เท่า ตามรายงานผลการศึกษาของ “คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร”

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทำข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของการจ่ายภาษีที่มีอัตราการลดลงตั้งแต่ 50-90 %

สาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 90 ประกอบด้วย

1. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย (ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์)

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

Advertisement

– โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดสรร)

– อาคารชุดตามกฎหมายอาคารชุด (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง)

– นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง)

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ขาย (Stock) (ไม่เกิน 12 มี.ค. 2564)

4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดอากาศ (Apron)

5.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษ/ทางหลวงสัมปทาน

6.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของสถานอุดมศึกษา/โรงเรียน (ในระบบ/สอนศาสนา/ตาดีกา/ปอเนาะ) เฉพาะตามที่ระบุในตราสารจัดตั้ง

7.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการดังนี้

– การเล่นกีฬาตามชนิดที่ กกท. กำหนดให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้

– สวนสัตว์ตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

– สวนสนุกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

– ที่จอดรถของ รฟม. สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า

– ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 50 ประกอบด้วย

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ซึ่งใช้เป็นบ้านหลังหลัก (จดทะเบียนรับโอนมรดกก่อน 13 มีนาคม 2562)

2.ที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า/โรงผลิตไฟฟ้า และที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

3.เขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า

ที่มา : www.prachachat.net

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง