ศูนย์การค้าย่านเพชรเกษมคึกรับรถไฟฟ้า

462

การที่มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวิ่งผ่านถนนเพชรเกษมก็ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกบนถนนเพชรเกษมมีความคึกคัก โดยเฉพาะในย่านบางแคและหนองแขมเห็นได้จากนำนวนห้างค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ ที่เปิดเพิ่มขึ้นซึ่งบางรายก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี บางรายก็ทำการตลาดหนักขึ้น
ชำนาญ เมธปรีชากุล รองประธานการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ย่านบางแคในปัจจุบันถือเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องการขยายตัวของเมืองในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาทำให้เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ทำให้ย่านบางแคไม่ใช่ ย่านชานเมืองกรุงเทพฯ เหมือนในอดีต โดยเฉพาะหลังจากเกิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการคมนาคม หนุนให้ย่านบางแคกลายเป็นหนึ่งย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ไม่แพ้ย่านใจกลางเมือง
ในอนคตมองว่าการมาของรถไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น เพราะถ้าสังเกตตามเส้นแนวรถไฟฟ้าจะเกิดคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยใหม่ๆ รายล้อมตลอกแนวในแง่ของธุรกิจค้าปลีกถือเป็นโอกาสดีที่จะมีลูกค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่และกลุ่มคนทำงาน เพราะทำให้เดินทางมายังห้างสรรพสินค้าที่สะดวกขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

แหล่งที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ 23 ก.ค.2559

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง