ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเปิดบริการใหม่ “การวางแผน ออกแบบและจัดสรรพื้นที่สำนักงาน” พร้อมยกระดับบริการอย่างครบวงจร มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจด้านพื้นที่สำนักงานยุคใหม่

1795

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวบริการใหม่ “ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ออกแบบ และจัดสรรพื้นที่สำนักงาน รวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการพื้นที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กร (Workplace Strategy and Project Services)” โดยควบรวมทีมผู้บริหารและทีมงานพีเพิลสเปส ซึ่งมีประสบการณ์และให้บริการด้านกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานในประเทศไทยมากว่า 15 ปี

นายพนม กาญจนาเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แนวคิดสำนักงานสมัยใหม่ Smart Workplace และ Activity Base Workplace นั้นเป็นแนวคิดที่ทำงานที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมากในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงแนวคิด Work Life Balance สำหรับพนักงานบริษัทยุคใหม่ ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตและการทำงานที่สมดุลกัน จึงทำให้การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้ตอบโจทย์ และทันกับแนวคิดสมัยใหม่ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานที่มีรูปแบบและแนวทางที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงการทำงานที่บ้าน Work From Home ก็ส่งผลต่อความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานที่ลดลงและ/หรือการจัดพื้นที่สำนักงานให้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”

บริการกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานจะเข้าเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและวิธีคิดการจัดพื้นที่ รวมถึงความต้องการขนาดพื้นที่ที่อาจลดลง แต่ตอบโจทย์แนวคิดที่กล่าวถึงข้างต้น ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายของไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงาน ซึ่งนำทีมโดยคุณอายุพร (เอก) บูรณะกุล มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการวางกลุยุทธ์พื้นที่สำนักงานกว่า 20 ปี จะประสานงานกับทีมงานของไนท์แฟรงค์ในต่างประเทศร่วมให้บริการ นอกเหนือจากบริการตัวแทนจัดหาพื้นที่ให้กับลูกค้าของบริษัทอีกทางหนึ่ง

นายอายุธพร บูรณะกุล กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความเห็นว่า “แนวคิดในการใช้งานพื้นที่ทำงานของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่ง ทำให้การวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร จากประสบการณ์การทำงานด้านการวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงานหรือ workplace strategy ในประเทศไทยมากกว่า 15 ปีทำให้เราทราบว่า องค์กรในไทยส่วนใหญ่ใช้พื้นที่มากกว่าความจำเป็นราว 15%-20% หากมีการศึกษาวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ และบริหารการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยองค์กรลดพื้นที่ทำงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้อย่างมหาศาล

ในทางกลับกัน การบริหารการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงาน นอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้งานให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เต็มศักยภาพของพื้นที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดี การบริหารจัดการพื้นที่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงาน นับเป็นความท้าทายใหม่ในบริบทของ smart workspace”

Advertisement

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงบริการกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานของไนท์แฟรงค์ ประเทศไทยว่า “เป็นการเติมเต็มการให้บริการด้านพื้นที่สำนักงานของบริษัทและของไนท์แฟรงค์ทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อทิศทางแนวโน้มการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาค

การเปิดบริการใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่จะทำให้ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันและขีดความสามารถสูงขึ้นในการให้บริการทั้งลูกค้าภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ในช่วงวิกฤติที่ทุกคนกำลังประสบนี้ กระแสการทำงานและการลงทุนในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับพื้นที่สำนักงานตามวิถีการทำงานที่กำลังเปลี่ยนไปจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ผู้บริหารในหลายๆองค์กรอาจมีคำถามว่า พื้นที่สำนักงานยังจำเป็นอยู่หรือเปล่า พื้นที่ที่มีอยู่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเราควรปรับพื้นที่สำนักงานอย่างไร หากการทำงานของบุคลากรมีแนวโน้ม ทำงานจากบ้าน (Work From Home) มากขึ้นช่วงหลังโควิด-19 ซึ่งไนท์แฟรงค์ฯ สามารถให้คำปรึกษา พร้อมทั้งวางแผน ออกแบบและจัดการพื้นที่สำนักงานจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทำงานเดิม  (Headcount-Based Workplace) เป็น พื้นที่ทำงานตามกิจกรรมของพนักงาน (Activity-Based Workplace) และ พื้นที่ทำงานตามการใช้งานในอนาคต (Experience-Based Workplace) การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้องค์กรใช้งานพื้นที่สำนักงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้มากกว่า 30% ต่อปี ตอบโจทย์กับวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและเพิ่มมูลค่าขององค์กร ดึงดูดและรักษาบุคลากร รวมไปถึงเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

workplace strategy design management knight frank thailand

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการวางแผน ออกแบบ และจัดสรรพื้นที่สำนักงาน (Workplace Strategy) มามากกว่า 15 ปี ด้วยเป็นมืออาชีพในด้านนี้ทำให้เรามีผลงานมากมายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยเราช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานและลดค่าใช้จ่ายรวมไปได้แล้วกว่า 120 ล้านบาทต่อปี เรายังมีบริการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายพื้นที่สำนักงาน ให้แก่พนักงานมามากกว่า 10,000 คน เรานำองค์ประกอบต่างๆ มาวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบ ได้แก่ คน (พนักงาน) ทรัพย์สิน เทคโนโลยี เพื่อนำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับองค์กรที่กำลังมองหาความยั่งยืนและประสิทธิภาพทางธุรกิจ ซึ่งบริการประกอบไปด้วย

ปฎิรูปพื้นที่ทำงานเดิมจาก HeadcountBased Workplace เป็น ActivityBased Workplace หรือ ExperienceBased Workplace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์เชิงข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยบริหารเตรียมความพร้อมพนักงานให้เข้ากับพื้นที่สำนักงานใหม่ โดยเน้น 4 ขั้นตอนหลัก คือ การรับรู้ การมีส่วนร่วม การปรับตัว และการยอมรับ

การจัดสรรพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบภายในที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้และคุณค่าของแบรนด์ โดยทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบภายใน การก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมต้นทุน จนไปถึงการส่งมอบพื้นที่

ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานและเทคโนโลยีในที่พื้นที่ทำงานให้ทันสมัย จัดหาระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ทรัพยากรและผลประโยนช์ขององค์กร

workplace design, workplace strategy
Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง