เทรนด์ของพื้นที่สำนักงาน (Workplace) รูปแบบใหม่หลังจากโควิด-19

1539

คุณเอก อายุธพร บูรณะกุล กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด อธิบายถึงภาพรวมของพื้นที่สำนักงาน (Workplace – Office Space) และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในปี 2020

นโยบาย Work From Home ที่มีการปรับเข้ามาใช้กับองค์กรในประเทศไทยมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของพนักงานไปอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเทรนด์รูปแบบการทำงานในพื้นที่สำนักงานแบบใหม่ 4 แบบที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2021

ความพร้อมขององค์กรในประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Activity Based Workplace

อ่านบทความ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Workplace Strategy ได้ที่ http://workplace.knightfrank.co.th/

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง