เปิดตัว 10 บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดฯ ที่ใหญ่ที่สุด

359

บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่สุด (เรียงตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย)

  1. บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 924 หน่วย รวมมูลค่า 3,587 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.7%
  2. บจก.นายารา จรัญ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหย่วยรวม 683 หน่วย รวมมูลค่า 1,975 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.3%
  3. บจก.เจ.ซี.อาร์.แลนด์ โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการ มีหน่วยรวม 644 หน่วย รวมมูลค่า 762 ล้านบาท มีแชร์ในตลาด 1.2%
  4. บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 553 หน่วย รวมมูลค่า 1,121 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0%
  5. บจก.เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 552 หน่วย รวมมูลค่า 2,043 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0%
  6. บจก.ปรีดา เรียลเอสเตท โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 550 หน่วย รวมมูลค่า 797 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0%
  7. บจก.ไซมิส แอสเสท โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 449 หน่วย รวมมูลค่า 3,786 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.8%
  8. บจก.แกรนด์วิลล์ พัฒนา โดยพัฒนาโครงการ 2 แห่ง มีหน่วยรวม 426 หน่วย รวมมูลค่า 1,061 ล้านบาท มีแชร์ในตลาด 0.8%
  9. บจก.มานะพัฒนาการ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 398 หน่วย รวมมูลค่า 712 ล้านบาท มีแชร์ในตลาด 0.7%
  10. บจก.ไพรัช ดีเวลลอปเม้นม์ โดยมีการพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 390 หน่วย รวมมูลค่า 573 ล้านบาท มีแชร์ในตลาด 0.7%

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง