เลิกสับสน เคาะแล้วบ้าน-คอนโดให้เช่า คิดภาษีที่ดินอัตราที่อยู่อาศัย

751

สร้างความสับสนไม่น้อย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินคอนโดมิเนียม ในกรณีนำไปให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย กระทั่งในที่สุดกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ได้หารือจนเป็นที่ลงตัวแล้ว น่าจะสร้างความสบายใจให้กับหลายคน จากเดิมเข้าใจว่าหากนำไปปล่อยให้เช่าต่อ ต้องเสียภาษีแบบพาณิชย์ หรือล้านละ 3,000 บาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมชี้แจง กรณีประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยกำหนดแนวทางกรณีเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น โดยไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

พร้อมยืนยันแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เช่าที่อยู่อาศัย รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ให้บุคคลอื่นเพื่อการอยู่อาศัย หรือการให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อการอยู่อาศัยด้วย นอกจากนี้จะช่วยลดภาระของประชาชนที่จะต้องไปติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในการสำรวจอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย จะได้ดำเนินการแจ้งให้ อปท.ทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติต่อไป

“ถ้าเป็นคอนโดเช่า จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย คือล้านละ 200 บาท ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เก็บอัตราล้านละ 3 พัน คิดแบบนี้มาตั้งแต่แรก จะมีการออกประกาศร่วมระหว่างคลังและมหาดไทยเป็นกฎหมายลูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ส่วนที่ดินเกษตรกรรมในเมืองที่มีราคาแพง นำไปปลูกมะนาวทำได้ มีเกณฑ์กำหนดจำนวนต้นในการปลูกต่อไร่ ก็เสียภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรได้ และประชาชนที่ได้รับจดหมายจากเขต เพื่อให้ยืนยันการใช้ที่ดินเพื่อการอะไรนั้น ไม่ต้องมาแสดงตัว ไม่ต้องไปที่เขตแล้ว คนที่ได้รับใบแจ้งมา ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะที่ผ่านมาหลายเขตในกทม.รถติดมาก กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้แล้ว” นายประสงค์ กล่าว

Advertisement


ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเก็บภาษีที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ มีเจตนารมณ์ต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีให้ง่าย และลดการใช้ดุลพินิจ โดยจะดูเรื่องทางกายภาพเป็นหลัก ซึ่งที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท รวมทั้งคอนโดมิเนียมปล่อยเช่า จะเก็บภาษีในอัตราแบบที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะมีการปล่อยให้ผู้อื่นเช่า หรือให้เช่ากี่หลังก็ตาม เพราะถือว่าการเช่านั้นเพื่ออยู่อาศัย

ส่วนการนำที่อยู่อาศัยไปดัดแปลงเป็นร้านอาหาร ต้องเสียภาษีอื่นที่อัตราสูงกว่าที่อยู่อาศัย หรือห้องแถว ชั้นล่างใช้ค้าขาย และชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ต้องคิดภาษีตามพื้นที่การใช้ประโยชน์ ขณะที่โฮมสเตย์ โรงแรม ถือเป็นธุรกิจ ต้องเสียภาษีในอัตราธุรกิจตามจริง.

ที่มา : www.thairath.co.th

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง