เศรษฐกิจไทยขึ้นบทใหม่ไม่เหมือนเดิม

467

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกต้องปรับโหมดสู่ความปกติใหม่ ในวิถี new normal อยู่ในภาวะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต และการทำงานเท่านั้น แต่เป็นตัวเร่งให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมต้องเร่งปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ถือเป็นวิกฤตซ้ำสองหลังโดนดิจิทัลดิสรัปชั่นตามไล่ล่า

การเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จากปัจจุบันที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ โฟกัสที่ “value-based economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” แม้มาถูกทางแต่ยังค่อนข้างช้า คงต้องเร่งสปีดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

เพราะโลกยุค post COVID จะเกิดการปรับเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีก วิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยเป็น หากประเทศไทยยังหวังการขับเคลื่อนโดยอาศัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิม พึ่งพารายได้หลักจากภาคการส่งออก เม็ดเงินจากการท่องเที่ยว จะยิ่งเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงไม่แน่นอน

ไม่แปลกที่ภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่จะอาศัยจังหวะช่วงเวลานี้พลิกวิกฤตขยายผลต่อยอดธุรกิจเดิม ควบคู่กับแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ รองรับความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ขณะที่รายกลาง รายย่อยที่ต้องการอยู่รอดยิ่งต้องเร่งปรับตัวก่อนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังต้องตั้งการ์ดรัดกุม การทำธุรกิจ การทำงานยังมีข้อจำกัด การเว้นวรรคทางสังคม รักษาระยะห่างยังมีความจำเป็น กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังกลับมาเป็นปกติได้ไม่เต็มที่ โชคดีที่ธุรกิจจำนวนไม่น้อยยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่หลายภาคส่วนยังมีปัญหา โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Advertisement

โดยเฉพาะหลังตรวจพบการติดเชื้อภายในประเทศ จากการแพร่เชื้อของคนไทยที่เดินทางไปทำงานในสถานบันเทิงประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ มาตรการป้องกันโควิดที่เริ่มผ่อนคลายต้องกลับมาคุมเข้ม แม้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่ได้เป็นการระบาดรอบ 2 แต่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่ว จึงต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่น

เป็นบทเรียนครั้งสำคัญว่ายุค post COVID ปล่อยการ์ดตกไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องปรับพฤติกรรมให้สอดรับกับบริบทใหม่ เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด แนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา เพราะการแข่งขันในโลกยุคใหม่ เกมใหม่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม ปรับตัวได้รวดเร็วและตอบโจทย์ จึงจะมีภูมิคุ้มกันอยู่รอดปลอดภัย

ที่มา : www.prachachat.net

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง