แผนพัฒนาอสังหาฯ “TOD” และ”เมืองอัจฉริยะ” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

2186

ในปี 2563 สถานีกลางบางซื่อ หรือ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,235 ไร่ จะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีทั้งรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟความเร็วสูง และรถไฟขนส่งสินค้า โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการสถานีกลางบางซื่อให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันทั้งในด้านคมนาคม ด้านพลังงานทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

capture-smartcity-1400x718

ที่มา : CCTV Consortium

เมืองอัจฉริยะ” เป็นเมืองแห่งอนาคตที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการคมนาคมสัญจร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และนำไปสู่การพัฒนาครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ Smart City และบริเวณรอบนอกด้วยระบบคมนาคมอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

TODที่มา : กระทรวงคมนาคม

Advertisement

โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนงานพัฒนาพื้นที่ สถานีกลางบางซื่อ (ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน) ในเชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD (Transit Oriented District) ถอดแบบมาจากสถานีโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะถูกนำมาใช้ร่วมพัฒนาสถานีกลางบางซื่อด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งในเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยควบคู่กันไป กลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Development) ประกอบไปด้วย โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย รวมถึงเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่

(1)โซน A (Smart Business Complex) ขนาดพื้นที่ 35 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสถานีกลางบางซื่อ โดยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับสากล และศูนย์กลางธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

(2)โซน B (ASEAN Commercial and Business Hub) ขนาดพื้นที่ 78 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีกลางบางซื่อ ในระยะห่างจากตลาดนัดจตุจักรเพียง 700 เมตร โดยโซนนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้าระดับอาเซียน และเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ซึ่งต่อยอดมาจากตลาดนัดจตุจักร นอกจากพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้ว โซนนี้ยังประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ตลอดจนอาคารจัดประชุมและแสดงสินค้า เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

(3)โซน C (Smart Healthy and Vibrant Town) ขนาดพื้นที่ 105 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (สถานีขนส่งหมอชิต 2 ในปัจจุบัน) โดยโซนนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งทำงาน พื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้แนวคิดที่สนับสนุนสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชากรเมือง

(4)โซน D (World Renowned Garden Interchange Plaza) ขนาดพื้นที่ 87.5 ไร่ ตั้งอยู่ติดตลาดนัดจตุจักร โดยโซนนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมต่อการเดินทาง พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ค้าปลีกอีกแห่งหนึ่งด้วย

แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนรอบสถานีกลางบางซื่อข้างต้นจะช่วยสร้างกิจกรรมและเพิ่มปริมาณการสัญจรภายในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ เกิดการจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวในแง่ของการขยายบริเวณเพื่อพัฒนาพื้นที่ออกไปเป็นวงกว้าง โดยหากแผนการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อแล้วเสร็จ มีความเป็นไปได้สูงว่า แนวคิดการพัฒนารอบสถานีกลางบางซื่อนี้ จะถูกนำไปปรับใช้กับพื้นที่รอบสถานีใหญ่อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง