ไนท์แฟรงค์เผยตลาดคอนโดย่านสุขุมวิท-พระโขนง เพชรบุรี-รัชดา

200

คุณพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยระดับราคาคอนโดบริเวณถนนเพชรบุรี-รัชดา และย่านสุขุมวิทถึงพระโขนง ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2558 ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนอุปทานและราคา โดยคอนโดย่านสุขุมวิทถึงพระโขนงมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 226,000 บาทต่อตารางเมตรในปี 2558 ราคาปรับเพิ่มสูงกว่าปี 2557 ถึง ร้อยละ 50 ขณะที่คอนโดบริเวณถนนเพชรบุรี-รัชดา มีราคาเฉลี่ยสูงถึง 111,000 บาทต่อตารางเมตรในปี 2558 ราคาปรับเพิ่มสูงกว่าปี 2557 ถึง ร้อยละ 28 สำหรับยอดขายโครงการเปิดใหม่ยังมีอัตราการขายที่ดีไม่ปรับตัวลดลง

คุณพนม ให้ข้อมูลว่า บริเวณพื้นที่เพชรบุรี-รัชดา มีจำนวนหน่วยคอนโดมิเนียมที่เปิดขายโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึงครึ่ง ปีพ.ศ. 2558 รวม 46,363 ยูนิต โดยครึ่งแรกของปีนี้ มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ประมาณ 4,593 ยูนิต ระดับราคาขายคอนโดมิเนียมใหม่ปีนี้ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ราว 110,454 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 28 (ปี 2557 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 86,486 บาท ต่อ ตารางเมตร)

รูปภาพ1

graph1

ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement

ยอดขายเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปี (ถึงกลางปี) อยู่ที่ 29.37% เปรียบเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ลดลงตามภาวะตลาดรวม (ยอดขายโครงการเปิดขายใหม่แต่ละปีตั้งแต่ปี 2554 จะอยู่ในช่วง 52-62% ของจำนวนยูนิตที่เปิดขายใหม่)

รูปภาพ2

graph2

ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ราคาขายคอนโดมิเนียมเกรดเอในย่านเพชรบุรี-รัชดา อยู่ในช่วง 116,667-159,173 บาท ต่อ ตารางเมตร โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 137,365 บาท ต่อ ตารางเมตร ส่วนคอนโดเกรดบีราคาขายอยู่ระหว่าง 66,429 – 112,857 บาท ต่อ ตารางเมตร โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 92,135 บาท ต่อ ตารางเมตร

คุณ พนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่คอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทจากสุขุมวิทซอย 1 ถึงพระโขนง มีจำนวนยูนิดที่เปิดขายใหม่ในปีพ.ศ. 2558 ครึ่งปี จำนวน 1,974 ยูนิต ซึ่งใกล้เคียงกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ราคาขายโครงการใหม่เฉลี่ยกลับมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 เทียบกับราคาขายปีที่ผ่านมา โดยราคาขายเฉลี่ยในปี 2558 มีราคาอยู่ที่ประมาณ 226,344 บาทต่อตารางเมตร (ปี 2557 มีราคาขายโครงการใหม่เฉลี่ย 151,396 บาทต่อตารางเมตร)

รูปภาพ3

graph

ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบันคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ใน สุขุมวิทจากสุขุมวิทซอย 1 ถึงพระโขนง ตั้งแต่ปี 2551ถึงปัจจุบันมีจำนวนสะสมรวม 19,481 หน่วย จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในบริเวณนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2,500-3,800 หน่วยต่อปี ในส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่ปี 2558 ระดับราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 50 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโครงการที่เปิดขายส่วนมากเป็นโครงการในระดับเกรดเอและระดับพรีเมียมที่มีราคาขายเกิน 250,000 บาทต่อตารางเมตร

รูปภาพ4

Graph4

ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ราคาขายคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ในย่านสุขุมวิทมีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 262,628 บาท ต่อ ตารางเมตร มีราคาขายอยู่ระหว่าง 211,765 – 324,950 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่คอนโดเกรดเอมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 161,870 บาทต่อตารางเมตร

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง