5 ทำเลทอง น่าลงทุน คอนโด ปี 2562

988
5 ทำเลทอง

ดัชนีราคาคอนโดพุ่งขยับแรง  รับก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นใหม่ โดย 5 ทำเลทอง คอนโดใกล้รถไฟฟ้าไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ราคาพุ่งสูงไปถึง36% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ด้านราคาบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 4.1%

เปิดผลสำรวจดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส

ทำเลทอง

หลังจากที่ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาธอส. ได้นำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาสมาแสดง โดยโชว์ผลสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไปในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนนทบุรี และสมุทรปราการ  โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

โดยภาพรวมดัชนีราคาคอนโดมิเนียม ที่มีการเปิดขายแล้ว มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนี โดยปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกันช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น3.1% จากไตรมาสที่ผ่านมา เหตุเพราะผลจาก ภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ทั้งในกรุงเทพฯปริมณฑลที่ตอนนี้การก่อสร้างถือว่าเสร็จไปแล้วเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ภาพรวมโครงการอาคารชุดที่เปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561ที่ผ่านมาทำให้มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อนในหลายทำเล และจะส่งผลให้ ราคายังคงสูงยาวไปอีกสักระยะ

5 ทำเลทอง น่าลงทุน คอนโดปี 2562

ทำเลทอง

Advertisement

 

1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น  36.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

2.สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4%เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า

3.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคา ปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

4.เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

5.แนวรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

จากที่จำแนกเป็นรายพื้นที่ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ใน จ.นนทบุรีและสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนภาพรวม นโยบายส่งเสริมการขายในไตรมาส4 ส่วนใหญ่ อันดัน1.เป็นการแจกของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งหมดอยู่ที่ 57.1%    อันดัน2.การลดราคาส่วนลดเงินสด  ทั้งหมดอยู่ที่ 23.2%     อันดัน3.การออกค่าธรรมเนียม ในการโอนให้กับลูกค้า ทั้งหมดอยู่ที่  19.7%

 

สรุปภาพรวมราคาบ้านจัดสรรในทำเล กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนนทบุรี และสมุทรปราการ

อสังหา

จากดัชนีราคาบ้านจัดสรรและราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้ง 3 จังหวัด มีผลของดัชนีราคา ดังนี้

1.ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

2.ราคาดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้ง 3 จังหวัด  มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  โดยจำแนกตามพื้นที่แล้ว อันดับ 1.  กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน และ ปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 2.ปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนภาพรวม นโยบายส่งเสริมการขายในไตรมาส4 ส่วนใหญ่ อันดับ1. ข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอน ให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลาง ส่วนใหญ่อยู่ที่  38%   อันดัน2.มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด  ส่วนใหญ่อยู่ที่  33%  ข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ ส่วนใหญ่อยู่ที่   29%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 14 มกราคม 2562 / dotproperty.co.th

 

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง