5 ประเทศใกล้ไทย ไปได้เลยไม่ต้องกักตัว

2131
5 ประเทศไม่ต้องกักตัว

บรรยากาศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังครึกครื้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา หลายคนๆเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว และวันนี้เรามาเช็คลิสท์ 5 ประเทศใกล้ไทยที่สามารถเที่ยวได้เลยไม่ต้องกักตัว เพียงแค่เตรียมเอกสารเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเตรียมตัวเที่ยวได้เลย

เกาหลี

เกาหลี เปิดประเทศ

เกาหลีใต้เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 เม.ย.นี้  โดยจะมีการยกเว้นการกักตัว สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 หรือได้รับ 2 โดส (1 โดสของ Janssen) อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง หรือไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนจากประเทศปากีสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน และเมียนมาร์ ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

 • สมัคร K-ETA ก่อนบินอย่างน้อย 24 ชม. : คล้ายๆ กับการกรอกใบ ตม. ออนไลน์ โดยกรอกข้อมูล อัปโหลดรูปหน้าพาสปอร์ตของเรา และจะได้รับผลการสมัครทาง E-mail
 • กรอกข้อมูลวัคซีน เพื่อยกเว้นการกักตัว : โดยจะต้องฉีดเข็ม 2 ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง หรือต้องฉีดเข็ม 3
 • ตรวจ RT-PCR ก่อนบินไม่เกิน 48 ชม.
 • ตรวจ RT-PCR ภายใน 1 วัน หลังเดินทางถึงเกาหลีใต้
 • ตรวจ ATK ในวันที่ 6 – 7 หลังเดินทางถึงเกาหลีใต้

สิงคโปร์

สิงคโปรเปิดประเทศ

ผู้เดินทางจากประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้ผ่าน Vaccinated Travel Land (VTL) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ฉีดวัคซีนครบโดสตาม WHO Emergency Use Listing Vaccines เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกให้โดยประเทศสิงคโปร์
 • แสดงหลักฐานผลตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี PCR หรือ ART โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจภายใน 2 วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
 • เข้ารับการตรวจ ART ด้วยตนเองภายใต้การกำกับดูแลที่ Quick Test Centre (QTC) หรือ Combined Test Centre (CTC) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเดินทางเข้ามายังประเทศสิงคโปร์
 • ผู้เดินทางระยะสั้นที่ผ่านเงื่อนไข VTL สามารถสมัคร Vaccinated Travel Pass (VTP) ได้ที่ https://go.gov.sg/vtl-portal ในระยะเวลา 3 ถึง 60 วันตามปฏิทินก่อนวันเดินทางเข้า ผู้เดินทางต้องซื้อประกันการเดินทางที่มีมูลค่าประกันอย่างน้อย  SGD 30,000 โดยครอบคลุมค่ารักษา COVID-19

เวียดนาม

เวียดนามเปิดประเทศ
 • ประเทศเวียดนามเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมาผ่านโครงการ VTL หรือ Vaccinated travel lane โดยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามกำหนด โดยเข็มล่าสุดต้องไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมตัวมีดังต่อไปนี
 • วัคซีนพาสปอตสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ International COVID-19 Vaccination Certificate
 • ผลการทดสอบ RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) หรือ ATK Antigen Rapid Test ที่เป็นลบ
 • ประกันโควิด 19 ที่ครอบคลุมระหว่างการเดินทาง USD 10,000
 • วีซ่าที่ถูกประเภทสำหรับการเดินทางเข้ายังประเทศเวียดนาม สำหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น

บาหลี อินโดนิเซีย

บาหลี อินโด

รัฐบาลอินโดนีเซียดำเนินนโยบายยกเลิกการกักตัวนักเดินทางต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดบาหลีทางเครื่องบินหรือทางเรือ และจะออก Visa On Arrival หรือการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นักเดินทางต่างชาติจาก 23 ประเทศ รวมถึงนักเดินทางชาวไทย 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบโดสและทำการทดสอบ PCR ก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึง และ ในวันที่ 3 ของการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปเยือนในจังหวัดอื่นๆได้เมื่อครบ 4 วันที่บาหลี

Advertisement

สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวก่อนเข้าบาหลี

 • หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส/วัคซีนเข็มกระตุ้น
 • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR เป็นลบก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง
 • เอกสารการจองโรงแรมและชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 4 วันในจังหวัดบาหลี
 • รับการตรวจโควิด-19 แบบ PCR เมื่อเดินทางถึงจังหวัดบาหลี หากมีผลตรวจเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วบาหลีตามปกติ แต่หากมีผลตรวจเป็นบวก จะต้องแยกกักตัวในโรงแรมตามที่ทางการบาหลีกำหนด

มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ชาวต่างชาติที่รับวัคซีนครบโดสและมีหนังสือเดินทางครบถ้วนและถูกต้องสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัว โดย มาเลเซียขอให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสถานะโควิด-19 ชื่อ MySejahtera (มายเซจาห์เตรา)ไว้บนเครื่องสมาร์ทโฟน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในแอปฯนี้ก่อนเดินทางเข้ามายังมาเลเซีย

ส่วนข้อกำหนดอื่นๆเช่น นักเดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจโรคแบบ RT-PCR สองวันก่อนเดินทาง และตรวจโรคแบบ RTK-Ag ภายใน 24 ชั่วโมงหลังมาถึงมาเลเซีย

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MySejahtera
 • กรอกแบบฟอร์ม “Pre-departure” ใน MySejahtera ตรงไอคอนที่ระบุว่า “Traveller”
 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่ว่าจะได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3  ฉีดครบโดส หรือยังไม่ครบโดสก็ตาม จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK จากสถานพยาบาล ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)
 • ซื้อประกันโควิด-19 และประกันการเดินทาง ที่มีเบี้ยประกันครอบคลุมอย่างต่ำ USD 80,000  (หรือประมาณ 2,650,000 บาท) (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ AirAsia Malaysia)
 • จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK (รอยืนยันค่าตรวจ) ที่สนามบิน
 • เมื่อผลตรวจเป็นลบ ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว หรือฉีดครบโดสแล้ว หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัว

**สำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบโดส จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 5 วัน (ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวเอง) ก่อนจะสามารถเดินทางภายในมาเลเซียต่อไป**

Ref: www.tnnthailand.com   www.kapook.com

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง