อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อัพเดทข่าวอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ข่าวเมกะโปรเจ็กต์ และโครงการมิกซ์ยูิสขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Advertisement
CAS Centre Office
CAS Centre Office
CAS Office
Raintree Office
Raintree Office
Raintree Office
111 Praditmanutham
111 Praditmanutham
111 Praditmanutham
factory for sale
factory for sale
factory for sale

Highlight Stories

สิทธิต่างชาติ ซื้อบ้านในไทย

การให้สิทธิชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ และที่ดินในไทย คนไทยได้หรือเสียประโยชน์?

นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับกรณี ครม.ออกมาตราการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่ง กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้เกษียรอายุต่างประเทศ และคนที่ต้องการทำงานในประเทศไทย โดยให้สิทธิพิเศษในการอยู่อาศัยระยะยาว การทำงาน และมีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้