เก็บค่าผ่านทางมิ.ย.นี้ด่วนวงแหวนฯบางพลี-บางขุนเทียนระยะทาง14กม.ค่าผ่านทาง15บาท

233

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การเจรจาเพื่อว่าจ้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทางถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ตอนบางพลี-บางขุนเทียนช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน ของกรมทางหลวง ระยะทาง 14.5 กิโลเมตรซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ ของ กทพ. อยู่ในขั้นตอนการสรุปรายละเอียดและค่าใช้จ่ายสุดท้ายเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูการจัดเก็บค่าผ่านทางและหลักเกณฑ์การจ้างเป็นต้น จากนั้นจะหารือร่วมกับ 3 หน่วยงานคือสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเห็นชอบในรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อตกลงรายละเอียดร่วมกันได้และให้ 3 หน่วยงานเห็นชอบแล้วจึงเสนอ ครม. และลงนาม เอ็มโอยู ร่วมกันต่อไป ดังนั้นจึงส่งผลให้ยังไม่สามารถเริ่มจัดเก็บค่าผ่านทางได้ทันในเดือน เม.ย. 2558 ตามแผนได้และคาดว่าจะเลื่อนไปเป็นเดือน มิ.ย. 2558 จากแผนเดิมที่จะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในเดือน เม.ย.นี้

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยในการจัดเก็บค่าผ่านทางร่วมกันนั้น กทพ. จะคิดค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่ กทพ.ดำเนินการจัดเก็บอยู่ ซึ่งยังมีรายละเอียดในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานราชการ ส่วน กทพ.เป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น กรณีที่ค่าผ่านทางเส้นทางของกรมทางหลวงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน กทพ.มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้ตกลงร่วมกันในการจัดส่งรายได้ค่าผ่านทางให้กรมทางหลวงทั้งจำนวนและจ่ายกลับเป็นค่าจ้างให้ กทพ. กรณีประเภทรถโดยกรมทางหลวง แบ่งรถเป็น 4 ล้อ, 6 ล้อ และมากกว่า 6 ล้อ ส่วน กทพ.แบ่งเป็น รถ 4 ล้อ, 6-10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อ ซึ่งในระยะแรก กทพ. จะปรับปรุงแก้ไขปุ่มกดแบ่งแยกประเภทรถหน้าด่านและศูนย์ควบคุมให้ตรงกับของกรมทางหลวงส่วนการปรับปรุงระบบให้ตรงกันถาวรนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจัดเก็บหน้าด่านแต่อย่างใด สำหรับค่าผ่านทางที่จะจัดเก็บสำหรับรถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ จ่ายในอัตรา 15 บาท, รถยนต์เกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ จ่ายในอัตรา 25 บาท และรถยนต์เกิน 6 ล้อ จ่ายในอัตรา 35 บาท โดยประเมินช่วงแรกที่จะเริ่มจัดเก็บค่าผ่านทางคาดว่าปริมาณจราจรลดลงประมาณ 30% จากนั้นจะค่อย ๆ กลับมาสู่ภาวะปกติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง