ผุดท่าเรือแสนแสบใหม่ เชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงก์

362

เอกชนทุ่มสร้างท่าเรือคลองแสนแสบใหม่เปิดพื้นที่โครงการ “เอลิงค์” เชื่อมสถานีรามคำแหง แอร์พอร์ตลิงก์ “คมนาคม” สั่ง สนข. ประมวลข้อมูล จัดระเบียบการให้บริการ เน้นสะดวกและปลอดภัย ชี้เป็นไปตามนโยบายเชื่อมเรือ รถไฟฟ้า รถเมล์ กระตุ้นประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเตรียมการเปิดใช้พื้นที่เชื่อมต่อการเดินทาง ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รามคำแหง ว่า เนื่องจากภาคเอกชนได้มีความร่วมมือในการก่อสร้างท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ที่สถานีรามคำแหง โดย ได้กำหนดเปิดใช้ท่าเรือดังกล่าวช่วงกลางเดือน มิ.ย.58 เบื้องต้นได้หารือผู้เกี่ยวข้องเช่น กรมเจ้าท่า และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) ถึงความเป็นมาและความพร้อมในการเปิดใช้ท่าเรือในประเด็นต่างๆ

ตั้งแต่การออกแบบท่าเรือว่าถูกต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ มีการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือไม่ ใครเป็นผู้บริหารจัดการดูแลพื้นที่และรับผิดชอบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายบอกทางและแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงกรมเจ้าท่าจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงมอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาหารือร่วมกันอีกครั้ง โดยให้เลื่อนกำหนดเปิดใช้ท่าเรือดังกล่าวออกไปก่อน

ทั้งนี้ จะต้องประสานกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด (ผู้ให้บริการเดินรถในคลองแสนแสบ) ให้รับทราบว่ามีท่าเรือเพิ่มขึ้น เพื่อจัดตารางการเดินเรือและหยุดเรือเพื่อรับส่งผู้โดยสารให้สอดคล้องกับตารางเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้โดยสารรับทราบ อีกทั้งจะต้องตั้งชื่อท่าเรือให้เรียบร้อยก่อนด้วย โดยนโยบายของ กระทรวงคมนาคม ต้องการพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างเรือ รถไฟฟ้า รถเมล์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท แอร์พอร์ต ลิงค์ สแควร์ จำกัด ซึ่งเช่าที่ดิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประมาณ 30 ไร่ พัฒนา “โครงการ เอลิงค์” ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียม, โรงแรม, ไลฟ์สไตล์มอลล์, อาคารจอดรถ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเรือดังกล่าว ตั้งอยู่ระหว่างท่ารามคำแหงและท่าคลองตัน ห่างจากสถานีรามคำแหง (แอร์พอร์ตลิงก์) ไม่ถึง 100 เมตร

Advertisement

ขณะที่ท่ารามคำแหงและท่าคลองตัน ห่างจากสถานีรามคำแหงไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยปัจจุบันสถานีรามคำแหงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 5,000 คนต่อวัน โดยจะใช้รถสาธารณะต่อเชื่อม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อออกสู่ถนนรามคำแหง ดังนั้น ท่าเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มาก เนื่องจาก ถ.รามคำแหง มี สถานที่สำคัญทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสนามราชมังคลากีฬาสถาน

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง