Home Tags

Tag: ผลการวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

Advertisement
คอนโดใหม่, คอนโดติดรถไฟฟ้า

ห้องหน้ากว้าง 5 เมตร คอนโดติดรถไฟฟ้า 2 สาย

คอนโดใหม่, คอนโดติดรถไฟฟ้า
คอนโดใหม่, คอนโดติดรถไฟฟ้า

Highlight Stories

สิทธิต่างชาติ ซื้อบ้านในไทย

การให้สิทธิชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ และที่ดินในไทย คนไทยได้หรือเสียประโยชน์?

นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับกรณี ครม.ออกมาตราการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่ง กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้เกษียรอายุต่างประเทศ และคนที่ต้องการทำงานในประเทศไทย โดยให้สิทธิพิเศษในการอยู่อาศัยระยะยาว การทำงาน และมีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้