บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด บริหารคอนโด2022-08-10T16:33:05+07:00

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
การพักอาศัย
KF CARE APPLICATION พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้งในระบบ IOS และ Android
บริหารนิติบุคคล บริหารคอนโด การบริหารจัดการทรัพย์สินของเรา เพิ่มเติม ประกอบไปด้วย บริหารโครงการคอนโดฯ
อาคารสำนักงาน โครงการหมู่บ้านจัดสรร
โครงการวิลล่า ทรัพย์สินส่วนกลาง และ
ส่วนงานวิศวกรรม
ประกอบไปด้วย บริหารนิติบุคคลคอนโด อาคารสำนักงาน โครงการหมู่บ้านจัดสรร
โครงการวิลล่า ทรัพย์สินส่วนกลาง และส่วนงานวิศวกรรม

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ การพักอาศัย KF CARE APPLICATION พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้งในระบบ IOS และ Android บริหารนิติบุคคลคอนโด การบริหารจัดการทรัพย์สินของเรา เพิ่มเติม ประกอบไปด้วย บริหารนิติบุคคลคอนโด
อาคารสำนักงาน โครงการหมู่บ้านจัดสรร
โครงการวิลล่า ทรัพย์สินส่วนกลาง
และส่วนงานวิศวกรรม

บริการของเรา

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคลคอนโด อาคารชุด
บริหารอาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบวิศวกรรม
เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารอาคารสำนักงาน

บริหารวิลล่า

บริการของเรา

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคลคอนโด อาคารชุด
บริหารอาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบวิศวกรรม
เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารอาคารสำนักงาน

บริหารวิลล่า

บริการของเรา

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคลคอนโด อาคารชุด บริหารอาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบวิศวกรรม

เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารสำนักงาน

บริหารโครงการวิลล่า

บริหารวิลล่า

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Why Knight Frank ?

ด้วยคุณภาพงานบริการบริหารนิติบุคคลและประสบการณ์การทำงานอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อใจจาก
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และนิติบุคคลอาคารชุดหลากหลายแห่งในการให้บริการด้านการบริหารจัดการคอนโดและทรัพย์สินต่างๆ

 • การควบคุมคุณภาพบริการ โดย Operation Manager ภายในแผนก และ Quality Control จากส่วนกลาง

 • ทีมงานมืออาชีพพร้อมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 • เทคโนโลยี การบริหารด้วยระบบ Mobile App

 • การควบคุมจัดการดูแลเอกสารบนระบบ Sharepoint

 • โปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นเอง

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • นโยบายกาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผลงานที่ผ่านมา

Why Knight Frank ?

ด้วยคุณภาพงานบริการบริหารนิติบุคคลและประสบการณ์การทำงานอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อใจจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
และนิติบุคคลอาคารชุดหลากหลายแห่งในการให้บริการด้านการบริหารจัดการคอนโดและทรัพย์สินต่างๆ

 • การควบคุมคุณภาพบริการ โดย Operation Manager ภายในแผนก และ Quality Control จากส่วนกลาง

 • ทีมงานมืออาชีพพร้อมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 • เทคโนโลยี การบริหารด้วยระบบ Mobile App

 • การควบคุมจัดการดูแลเอกสารบนระบบ Sharepoint

 • โปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นเอง

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • นโยบายกาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผลงานที่ผ่านมา

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราเป็นบริษัทให้บริการบริหารทรัพย์สินประเภทที่พักอาศัย เช่น อาคารชุด คอนโด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร มามากกว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

ดูผลงานของเรา

การันตีคุณภาพ

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

บริการของเรา

KF Care

เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการเอกสาร Sharepoint แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

ดูเพิ่มเติม

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราเป็นบริษัทให้บริการบริหารทรัพย์สินประเภทที่พักอาศัย เช่น อาคารชุด คอนโด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร มามากกว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

ดูผลงานของเรา

การันตีคุณภาพ

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

บริการของเรา

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราเป็นบริษัทให้บริการบริหารทรัพย์สินประเภทที่พักอาศัย เช่น อาคารชุด คอนโด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร มามากกว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

ดูผลงานของเรา

การันตีคุณภาพ

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

บริการของเรา

KF Care

เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการเอกสาร Sharepoint แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

ดูเพิ่มเติม

นโยบายของบริษัทฯ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

นโยบายของบริษัทฯ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

KF Care

เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการเอกสาร Sharepoint แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

ดูเพิ่มเติม

นโยบายของบริษัทฯ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัทบริหารคอนโด อาคารชุด

The Esse At Singha Complex

บริษัทบริหารนิติบุคคล วิลล่าในภูเก็ต

Laemson Estate

นิติบุคคลอาคารชุด ตึกคอนโด เบลล์ พระราม 9

Belle Avenue 1-2

บริหารจัดการโครงการวิลล่า

Trichada Tropical Villa

บริหารคอนโด

Chapter One Shine Bangpo

นิติบุคคล คอนโด

The Crest Sukhumvit 34

ดูเพิ่มเติม

คำชมเชยที่มีต่อ ทีมงานบริหารทรัพย์สิน

ผลงานที่ผ่านมา

ดูผลงานของเรา

คำชมเชยที่มีต่อ
ทีมงานบริหารทรัพย์สิน

ทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง

ปรึกษาเรา

ทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง

ปรึกษาเรา

ข่าวและกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด
Go to Top