ไนท์แฟรงค์ฯ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากลที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี

มีผู้ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ สนามกอล์ฟ โรงงานและเครื่องจักร รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์พิเศษต่างๆ เช่น สนามบิน ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของเราประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • เพื่อสาธารณะ

 • การบริหารจัดการองค์กร

 • ปรับโครงสร้างทางการเงิน

 • การจำนอง

 • ลิสซิ่ง

 • บันทึกบัญชีหรืองบทางการเงิน

 • การชำระบัญชีและการพิทักษ์ทรัพย์

 • การลงทุน ร่วมทุน และควบรวมกิจการ

ไนท์แฟรงค์ฯ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากลที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี

มีผู้ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ สนามกอล์ฟ โรงงานและเครื่องจักร รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์พิเศษต่างๆ เช่น สนามบิน ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของเราประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • เพื่อสาธารณะ

 • การบริหารจัดการองค์กร

 • ปรับโครงสร้างทางการเงิน

 • การจำนอง

 • ลิสซิ่ง

 • บันทึกบัญชีหรืองบทางการเงิน

 • การชำระบัญชีและการพิทักษ์ทรัพย์

 • การลงทุน ร่วมทุน และควบรวมกิจการ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภทจากธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ

ใบอนุญาตเป็นสมาชิก

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยได้รับการอนุมัติจาก กลต. และได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภทจากธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ

ในปี 2563 เราประเมินค่าทรัพย์สินรวมไปกว่า

0
บาทต่อปี

ในปี 2563 เราประเมินค่าทรัพย์สินรวมไปกว่า

0
บาทต่อปี

ผลงานที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

ผลงานที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม

ทีมประเมินของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ปรึกษาเรา

ทีมประเมินของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ปรึกษาเรา