การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การนำกลยุทธ์จัดการพื้นที่สำนักงานหรือออฟฟิศมาประยุกต์ใช้ โดยนำมาใช้เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และช่วยผู้บริหารเตรียมความพร้อมของพนักงานให้เข้ากับพื้นที่ทำงานใหม่ของพวกเขา รวมทั้งมีส่วนร่วมกับพนักงานตลอดกระบวนการการเปลี่ยนแปลง และเพื่อผลักดันผลลัพธ์ที่ดี

นอกจากนี้เรายังช่วยพนักงานให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางกลับกันยังเป็นการลดต้นทุนและลดการสูญเสียทางผลผลิตให้น้อยที่สุด ซึ่งพนักงานและพื้นที่เป็นค่าใช้จ่ายสองส่วนที่มากที่สุดในหลายๆ บริษัท การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ราบรื่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเหล่านี้ได้ ด้วยการลดต้นทุนและคงรักษาพนักงานที่ดี

บริหารการเปลี่ยนแปลง ภายในองค์กร เช่น การเปลี่ยนสำนักงาน ออฟฟิศ ไปยังสถานที่ใหม่

 • แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  เข้าสู่วิถีการทำงานรูปแบบใหม่ สภาพแวดล้อมการทำงานรูปแบบใหม่ และเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผู้ใช้และการบริหารจัดการอาคาร เพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นที่สุด
 • 4 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง – การรับรู้ การมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยน การยอมรับ
  เราวิเคราะห์ และเชื่อมโยงช่องว่างในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความยั่งยืนและผลลัพธ์เชิงบวก
 • การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรม
  ส่งเสริมแผนการสื่อสารและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมของพนักงาน การมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด และผลลัพธ์เชิงบวก

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มืออาชีพสามารถลดความตึงเครียด และพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยการทำงานร่วมกับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ เราเชื่อมั่นว่าพื้นที่ เทคโนโลยี การปฏิบัติงาน กระบวนการ พฤติกรรม และการฝึกอบรม จะถูกนำมาปรับใช้ร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกฝ่าย

ทำไมต้องเลือกเรา ?

 • เรามีผลงานเปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมาย

 • เราบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงานมามากกว่า 8,000 คน

 • เราประสบความสำเร็จมากมาย ในการปฏิรูปพื้นที่สำนักงานจาก Headcount-Based Workplace ไปสู่ Activity-Based Workplace ในประเทศไทย

ข่าวและบทความล่าสุด